บทความ "หน้าร้อน"


หน้า1  ปัสสาวะปัสสาวะเป็นฟองท้องเสียสัญญาณบอกโรคนอนไม่หลับนอนหลับยากดื้อยายาปฏิชีวนะฉี่เป็นฟองยาฆ่าเชื้อ